L’Agrupació Artístico-Musical Santa Cecília de Bellreguard

Patrimoni

FOTO destacada: 1952. La Banda de Música amb el director Alfredo Navarro. Arxiu de Miquel Escrivà Gregori.

La societat Agrupació Artístico-Musical Santa Cecília de Bellreguard, és hereva de l’activitat musical que ve desenvolupant-se, ininterrompudament, segons documentació gràfica i escrita existent, des del segle XIX a la localitat de Bellreguard.

Al nostre poble aquesta afecció ja venia de vell. Un document trobat a l’arxiu parroquial de Piles, l’any 1831, ho demostra. En les festes d’aquell any es varen pagar un total de 34 R(eales) de V(ellón) pel govern i sou d’un grup de músics de Bellreguard.

El 20 de desembre de 1840, a la ciutat de Gandia i davant del notari Juan Bautista Pastor i Baeza, el músics de Bellreguard signen un conveni amb la Confraria del Rosari i, en aquest moment, s’organitzen com a grup de músics de Bellreguard.

El 29 d’abril de 1866 es constitueix, segons consta en els protocols notarials del notari Fernando Aragonés (Arxiu de Gandia), una societat de músics de Bellreguard amb els seus estatuts.

L’any 1890 amb Fernando Gadea la Banda de Bellreguard es donà a conéixer per la comarca i va actuar en Gandia, amb motiu de la inauguració del ferrocarril que anava des d’Alcoi al Port de Gandia, el dia 24 de gener de 1893.

L’any 1908, la Banda de Bellreguard, va guanyar el primer premi de la seua història. Va ser a Oliva. Així ho fa constar el corresponsal de la “Revista de Gandia” de 31 d’octubre de 1908: “Empeñada ha sido la lucha entre las bandas de música de Bellreguart y Alquería, que acudieron al certamen musical que se celebró en Oliva la pasada feria. Obtuvieron el primer premio la de Bellreguart, segundo la de la Alquería, y tercero Palma. Los de la Alquería protestaron del fallo del jurado, que atendió en primer lugar a la manera de interpretar las composiciones musicales, a la expresión, al colorido, y no a si los individuos ejecutan más o menos”.

En 1922, en vista de l’auge que anava prenent la banda i l’afecció musical al poble, emparant-se en la llei sobre l’Exercici del Dret d’Associació, es crea la SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL FILARMÓNICA BELLREGUARTENSE. Es redacten els estatuts que són acceptats i signat per la totalitat dels músics o pels pares quan es tracta d’un menor d’edat, en un document al qual li atorguen valor d’escriptura pública a efectes legals.

En 1930, el dia 11 de juny, es legalitza una nova societat musical la AGRUPACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE BELLREGUARD. Totes dues conviuran al poble, amb els seus socis i locals diferents, fins l’esclat de la guerra de 1936.

Després de la Guerra Civil, amb l’ajut econòmic de l’Ajuntament -fins i tot hi ha un intent de creació i manteniment d’una banda municipal (llibre d’actes del 14 de maig de 1941)- i sota la direcció de D. José Egea reapareix la banda i comença l’escola d’educands, els quals provenien en bona part de l’escolania fundada pel rector D. Toribio Sellés.

L’afecció musical a Bellreguard i els músics estaran de bona sort quan en 1943, essent president de la Societat Musical Dionisio Cremades, arriba l’home a qui encara avui se li atribueix la major glòria musical de la nostra banda i escola de música: D. José Burguete Guillem. Amb ell la Banda de Bellreguard aconsegueix els següents premis: Oliva (1943), Dénia (1946), Pego (1950 i 1951). D. José estava delicat de salut i en desembre de 1945 deixa la banda i envia en lloc seu al mestre Cabeza, company seu de la Banda Municipal de València. En 1950 el mestre Burguete s’ho va deixar. Després viatjà ocasionalment a Bellreguard acompanyant la Banda Municipal de València, a la qual s’havia incorporat en 1949.

L’any 1981 s’uneixen les dues entitats formant-se, després d’haver legalitzat els seus estatuts, la nova AGRUPACIÓ ARTÍSTICO-MUSICAL SANTA CECÍLIA DE BELLREGUARD, denominació que sintetitza els noms de les dues associacions musicals que havien existit a la localitat (Agrupación Artística Musical de Bellreguard i la Unión Protectora Musical Santa Cecília).

La millora i el creixement de l’Escola té una repercussió directa en la Banda de Música ja que li permet no sols augmentar en el total de músics, sinó millorar el seu nivell musical. En aquests moments la nostra agrupació compta amb 65 places, i està formada especialment per joves. Cal destacar entre les nostres activitats a l’escola d’educands, la banda juvenil i el cicle de concerts que, patrocinats per l’Ajuntament i la Diputació de València, oferim al llarg de l’any. El ritme de creixement de l’alumnat i la qualitat de la formació rebuda ha de repercutir en la millora de la nostra Banda de Música.

L’any 2015, per tal de commemorar els 175 anys d’existència de Banda de Música a Bellreguard, va gravar un CD on recull tota la música escrita i composada per a Bellreguard o per músics bellreguardins.

L’Agrupació Artístico-Musical Santa Cecília de Bellreguard va rebre, l’any 2016, la Medalla d’Or de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, i declarada Bé d’Interés Cultural – Immaterial pel Consell de la Generalitat, l’any 2018.

Etiquetes: banda de música